غذا رسانی به درناهای گرفتار در برف تالاب میقان اراک
منبع:زیست نیوز