اولی یک جفت طوطی آوازه خان بسیار خوش رنگ با رنگی منحصر بفرد و کمیاب. هر دو جفت شده هستند و همانطور که مشادهده میفرمایید ماده داه قفس گرم میکنه و از قفس حتی بیرون نمیاد تا عکس بگیرم . هر دو طوطی پرنده هایی ارام هستند و همانطور که می بینید حتی وقتی دوربین رو داخل قفس بردم عکس العملی نشان ندادند.
قیمت یک میلیون توماناین هم یک طوطی روزیلای سبز بسیار زیبا و درشت جثه با پرهایی صاف و کشیده هست. همانطور که مشاهده می کنید در مقایسه با دیگر روزیلاها بسیار بزرگتر و زیباتر و منحصر بفرد هست.

قیمت یک میلیون تومان