پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دیر روز گذشته با همکاری محیط بانان شهرستان کنگان و پاسگاه منطقه حفاظت شده مند، اقدام به تخریب دام های هوبره گیری در مناطق مذکور نمودند.
عبداله نجفی رییس اداره محیط زیست شهرستان دیر گفت: در جریان این ماموریت ۸ کیلومتر حصار مخصوص زنده گیری هوبره تخریب شد و یک قطعه هوبره که در دام گرفتار شده بود نجات یافته و در محل امن پارک ملی دیر – نخیلو رهاسازی گردید.

تصویر: هوبره نجات یافته از تله های مخصوص زنده گیری در بوشهر
مرتضی فخرایی کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیر گفت: ایران بر اساس کنوانسیون بین المللی حفاظت از پرندگان، متعهد شده که از صید و قاچاق پرندگان مذکور جلوگیری کرده و از آنها حفاظت نماید ولی هزینه های گزافی که قوش بازان برای سرگرمی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می پردازند، متاسفانه فشار بسیار زیادی بر عرصه های طبیعی و نیروهای محیط بان وارد شده و متاسفانه حیات این گونه ارزشمند را با خطر جدی رویرو ساخته است.