سیچلاید باله زرد (Yellow Tail Acei)نام علمی: Pseudotropheus ACEI
نام عمومی:سیچلاید باله زرد (Yellow Tail Acei)
دما: 25-28 درجه سانتیگراد
حداکثر سایز : 13 سانتی متر
حداقل حجم آکواریوم : 120 لیتر
سختی آب : متوسط - خیلی سخت
pH : 7.8-8.6
سطح دشواری : 2(متوسط)
زیستگاه:مناطق نیمه سنگی و نیمه شنی دریاچه مالاوی
نوع تغذیه :گیاه خوار هستند و اغلب با جلبک تغیه می شوند
خلق و خو:نسبتا تهاجمی
خلقو خو نسبت به گونه های خود:بیشتر اوقات ارام در مواردی تهامجی می شوند
تعیین جنسیت:در نرها رنگ تیره تر و درخشان تر نسبت به ماهی ماد می باشد در نرها ساختار بدن نسبت به ماده بزرگتر می باشد بر روی باله مخرجی ماهی ماده یک نقطه سفید رنگ تخم مرغی مانند وجود دارد.
تولید مثل:این گونه هم مانند گونههای هم خانواده خود دهان پرور بوده پس از تخم ریزی و بارور شدن تخمها توسط ماهی ماده در دهان نگهداری می شود به مدت 20 الی 28 روز تا تخمها به لارو تبدیل شوند.معمولا بین 20 تا 80 عدد تخم گذاشته می شود.

مبع:http://www.uzundil.comhttp://www.uzundil.com
ترجمه:saeed