1.آکواریوم ماهیران
تلفن : 09179984871
آدرس : شیراز - فلکه گاز - پارک آزادی
2.فارس آکواریوم
تلفن : 09173134262
آدرس : شیراز - خیابان توحید - انتهای پاساژ بوشهری ها - طبقخ دوم
3.آکواریوم پارسیان
تلفن : 09364450493 - 09367835850 - 07112333331
آدرس : شیراز - خیابان نادر - حدفاصل منوچهری و چهارراه پارامونت
4.آکواریوم پیکاسو
تلفن : 07112225357
آدرس : شیراز - پاساژ داش آکل
5.آکوا مارین ( آبشور )
تلفن : 09177155091 - 07112230783
آدرس : شیراز - پاساژ داش آکل
6.آکواریوم دنیای زیر آب
تلفن : 09393160768 - 07112230159 - 07112244455
آدرس : شیراز - پاساژ داش آکل
7.آکواریوم اِلنینو
تلفن : 09177137167 - 07118333650
آدرس : شیراز - ایستگاه 1 زرهی - زیرزمین داروخانه دکتر سجادی
8.کلینیک دامپزشکی دکتر مومنی
تلفن : 07112293946 - 07112270341
آدرس : شیراز - تپه تلویزیون جنب بابابستنی - پلاک 108
9.اکواریوم جزیره
تلفن : 09176080140
آدرس :شیراز - فرهنگ شهر بعد از دادگستری
10.آکواریومی جمشیدی(عمده فروش)
تلفن:
آدرس : شیراز - میدان کوزه گری
11.آکواریوم سبز(تخصصی گیاهان)
تلفن :
آدرس : شیراز - میدان اطلسی به سمت پل ساحلی - آن خیابان سمت راست
12.آکواریوم آتلانتیک نماینده آبزی پروری آتلانتیک کرج
تلفن : 07117366947 -09173396952
آدرس : شیراز خیابان کارگر-بازارچه آبزیان
13.آکواریوم مروارید
تلفن :
آدرس : شیراز-چهار راه مشیر ـ پاساژبهار ـ طبقه دوم
14.آکواریوم اسکار
تلفن :
آدرس : شیراز -چهاراه مشیر ـ پاساژ بهار ـ طبقه دوم.
15.اکواریوم دنیای شیشه ای
تلفن : 07117204119
آدرس : شیراز-خیابان بریجستون کوچه اول سمت چپ
16.اکواریوم دیسکس
تلفن : 07117245447
آدرس : شیراز-خیابان بریجستون بعد از بیست متری کشوری
17.اکواریوم فلاور
تلفن :
آدرس : شیراز-بعد از چهارراه زمزم به طرف فاضل سمت چپ
18.اکواریوم کاراییت
تلفن : 07112235538
آدرس : شیراز-چهارراه مشیر باساز بهار طبقه سوم
19.اکواریوم مهدی
تلفن : 07112230224
آدرس : شیراز-چهارراه مشیر صد متر به طرف قانی کهنه سمت چب جنب مسافرخونه ابوذر زیر زمین