مرند- خ پروین اعتصامی- چهار راه پروین اعتصامی- به طرف استادیوم -آکواریوم روشن
مرند- خ شریعتی شرقی- چهار راه پروین اعتصامی- به طرف یالدور - آکواریوم گلد فیش
مرند- خ **** رجایی - ربروی مسجد جامع - آکواریوم گلد فیش 2
تبریز
تبریز ـ خیابان خاقانی ـ روبروی بهادری ـ نمایشگاه و فروشگاه آکواریوم دنیای زیر آب
تبریز ـ خیابان عباسی ـ نرسیده به پل توانیر ـ روبروی هنرستان مفتح ـ آکواریوم اسکار
تبریز ـ خیابان عباسی ـ روبروی داروخانه حقی ـ آکواریوم دلفین
تبریز ـ سه راه آمین ـ پاساژ امت ـ زیر زمین ـ دست چپ ـ حداقل 8 مغازه آکو هست
تبریز ـ خیابان خاقانی ـ آکواریوم اسرار دریا
تبریز - میدان باغ گلستان به طرف چهار راه شریعتی آکواریوم رویال
تبریز سه راه امین پاساژ امت طبقه پایین آکوا تترا
تبریز سه راه امین پاساژ امت آکواریوم اطلس
تبریز خیابان سعدی . آکواریومی مهندس مهینی
تبریز -خیابان سعدی آکواریوم کرال
تبریز -خیابان قره آغاج اکواریوم دنیز و دریا و....
تبریز_دوزدوزان اکواریوم تایماز
سراب

سراب-سه راه نماز- آکواریوم خلیج
سراب-سه راه نماز-آکواریوم دنیز
سراب-نکووار خیابانی-آکواریوم وحید