ارومیه-خیابان عطایی-کوی صحیه(دلگشای1)-پاساژ شهرداری-طبقه همکف
بوکان.خیابان مولوی شرقی آکواریوم صدف
بوکان.خیابان مولوی شرقی آکواریوم آنجل
بوکان خیابان ورزش روبروی میدان فوتبال آکواریوم دنیای زیرآب
استان اذربایجان غربی- شهرستان مهاباد-خیابان ملاجامی/ خیابان ایرانپیما- نپش کوچه کریمی -اکواریوم انجل
استان اذربایجان غربی- شهرستان مهاباد-چهاراه میدان ارد- پاساز روژ- طبقه زیر زمین/ انتهای سالن-اکواریوم خلیج