یکی از پدیده های زیبا و نادر طبیعت پدیده «فایرفال» یا آبهای نورانی بر صخره هاست که تنها در پارک ملی «یوسمایت» در ایالت کالیفرنیا رخ میدهد و در نتیجه آن آبی که از صخره های بالای کوه های این منطقه فرو می ریزد، نورانی و درخشان است.

به گزارش فارس، این نور در واقع خطای دید است و زمانی رخ میدهد که آسمان کاملا صاف و بدون ابر باشد، به گونه ای که انعکاس نور آفتاب در روز یا ماه در شب روی آب موجب درخشان و رنگارنگ جلوه دادن آن میشود.

منبع:زیست نیوز


لینک خبر :http://zistnews.com/News.aspx?ID=10526