ماهیان زینتی فارس به کشورهای مختلف از جمله مالزی و کشورهای آسیای میانه صادر می شود.


به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ معاون شیلات استان فارس با بیان اینکه میزان صادرات ماهی زینتی در سال 91 یکصد قطعه بوده که به کشور مالزی صادر شده است و همچنین تولیدات استان به صورت غیر مستقیم به کشورهای عراق و کشورهای آسیای میانه صورت می گیرد.

سهامی افزود: در سال 92 صادراتی از استان نداشته ایم.

وی بیان کرد : از نظر تولید ماهی زینتی در سطح استان و کشور در سال 91 دارای رتبه پنجم هستیم که با رشد آمار تکثیر ماهی زینتی رتبه استان در سال 92 ارتقاء می یابد .

وی ادامه داد: شهرستان شیراز با تولید بالغ بر چهار میلیون قطعه تکثیر ماهیان زینتی 9/60 درصد تولید ماهی زینتی را بر عهده دارد .
این مقام مسئول گفت : میزان صادرات ماهی در سال 91 دویست و هفتاد و یک تن بوده است که تا آخر آذر ماه سال 92 این رقم به یکصدو سی و چهار تن می رسد و تا پایان سال میزان صادرات بیشتری نسبت به پارسال خواهیم داشت .

منبع:باشگاه خبر نگاران