سلام
دوستان زیز خریدا تستر دجیالی سختی اب هستم
نو یا کارردش فرق داره
هرکیداره لطف کنه بگه همینجا یا توی پ خ توضیح بده
یاعلی