سیکلید کف خوار سه خط(Three Spotted Eartheater)


نام علمی :Satanoperca daemon(Heckel; 1840)


مترادف:Geophagus daemon
نام عمومی:سیکلید کف خوار سه خط(Three Spotted Eartheater)

خانواده: Cichlids
زیستگاه:جنوب امریکا، ونزوئلا ، برزیل و کلمبیا
سایز نهایی:25-30 سانتینتر

محل زیست طبیعی:اینوگونه در نواحی حوضچه ای رودخانه های ریواورینوکو و در ریو نگرو بیشتر یافت می شود و محل جای گیریبیشتر در ابهای روان با جریان اهسته و ابهای ارام در امتداد سواحال پوشیده شده از درختان همراه با ماسه و بسترهای گلی را می پسندد.

رفتار اجتماعی:سیچلایدهای کاملا صلح جو.در مواقع جفت گیری نر غالب به تعقیب سایر ماهی ها بخصوص هم خانواده های خود خواهد کرد.

رژیم غذایی: همه چیز خور ، این گونه تقریبا هر گونه غذای منجمد و خشک و زنده را می خورد با این حال آنها در وعده غذایی خود نیاز زیادی به غذاهای گیاهیشامل اسپورینا دارند.
تکثیر در اسارت:بسیار دشوار
حداقل حجم تانک : 250 لیتر
جمعیت:5الی 6 ماهی برای نگهداری در 600 لیتر آب مناسب هستند
دکوراسیون:این گونه نیاز به بستری نرم و بسیار خوب دارند که در آن به جستجو برای یافتن مواد خوراکی مشغول شوند
همچنین باید چندین محل با استفاده از چوب و ریشه و گیاهان برای مخفی شدن و همچنین برای استراحت ماهی قرار گیرد.
دما: 28-32 سانتیگراد
pH : 3.2-6
سختی: 1-4 NK °
طول عمر: 5-8 سال


http://up.parsipet.ir/uploads/بلذلدب.jpg

منبع:

http://diszhal.info/english/cichlids...rca_daemon.php