شش ماه پيش براي اولين بار پاندايي در تايوان به دنيا آمد كه هم اكنون در باغ وحش تايوان به نمايش عموم گذاشته شده و بازديدكنندگان زيادي را به سمت خود جذب كرده است. پدر و مادر اين پاندا را اواخر سال 2008 از چين به تايوان آوردند.

منبع: باشگاه خبر نگاران