مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی از پوشش تمام تعارضات بین یوز و دامداران خبرداد و افزود: سازمان محیط زیست پیشنهاد بیمه پلنگ و گوزن زرد را برای بررسی به بیمه ارائه کرده است.هومن جوکار در گفتگو بامهر ضمن بیان این مطلب افزود: بیمه متعهد شده در صورتی که بررسیهای کارشناسی اثبات کند حمله و یا تعرضی از سوی یوزپلنگ متوجه دامها شده بابت هر بار حمله هر قلاده یوزپلنگ غرامت آن را به طور کامل پوشش دهد.


به گفته وی، بیمه دانا پروٍژه ای را در زمینه حمایت از یوز ایرانی تعریف و بیمه نامه رایگانی را در اختیار سازمان محیط زیست قرار می دهد تا در صورت مرگ غیرطبیعی هر یوز ایرانی،
مبلغ 50 میلیون تومان به حساب صندوق حمایت از یوز ایرانی واریز شود.


جوکار اظهار داشت: سازمان محیط زیست همچنین به این شرکت پیشنهاد بیمه پلنگ ایرانی و گوزن زرد ایرانی را داده که به دلیل تعداد بیشتر این گونه نیاز به بررسی بیشتر دارد.


وی در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست موظف است در صورت حمله پلنگ به دامهای دامداران تمام خسارت را بپردازد تصریح کرد: قانونا سازمان محیط زیست چنین وظیفه ای دارد اما به دلیل محدودیت های اعتباری سازمان در بسیاری موارد که البته استان به استان فرق می کند. از مجموع چند حادثه تنها قادر به پرداخت غرامت چند مورد از حوادثی است که پلنگ به دام حمله کرده است اما چنانچه پلنگ ایرانی هم بیمه شود قطعا اجرا و پرداخت غرامت دامداران با جدیت بیشتری انجام می شود.


مدیر پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ اسیایی افزود: بر اساس این توافق با شرکت بیمه دانا برای 126 محیط بان یوز ایرانی نیز بیمه نامه رایگان تکمیلی درمانی با پوشش مناسب ارائه می شود، همچنین این بیمه، بیمه نامه رایگان مسئولیت مدنی را برای محیط بانان و محافظان یوز ایرانی تقبل کرده است.

جوکار یادآور شد: بر اساس تصمیمات هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، بیمه نامه حوادث گروهی نیز به صورت رایگان برای حافظان و محیط بانان یوز تهیه و صادر می شود.

وی ارائه بیمه نامه آتش سوزی رایگان برای پاسگاههای محیط بانی را از دیگر خدمات بیمه دانا عنوان کرد: بیمه نامه عمر یوز طرحی منحصر به فرد است و برای اولین بار اجرا شده و امیدواریم این حمایتها باعث شود نسل یوز ایرانی بیش از گذشته حفظ شود.


منبع:زیست نیوزلینک خبر :پیشنهاد بیمه پلنگ و گوزن زرد از سوی سازمان محیط زیست