زنبور سرخ غول پیکر آسیایی در درجه بندی های کارشناسان بعنوان خطرناک ترین و مرگبارترین جاندار جهان شناخته شده است .

به گزارشسرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ اگرچه دلفین سفید بزرگ ، انواع مارهای کبری و گربه وحشی آفریقایی جزء خطرناک ترین حیوانات جهان طبقه بندی شده اند اما تهدید و مرگ آوری آنها در مقایسه با " زنبور سرخ آسیایی " به مراتب کمتر است .

این زنبور که به اندازه یک بند انگشت انسان است سالانه موجب مرگ هزاران ژاپنی می شود .


منبع:باشگاه خبر نگاران


لینک خبر : کشنده ترین جاندار جهان +* عکس