خستین ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و پژوهشکده ملی گل کشور روز چهارشنبه با حضور ˈ اسکندر زندˈ رییس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی و رییس موسسه تحقیقات شیلات کشور در شهرستان محلات افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی در این مراسم گفت: فعالیت هفت مرکز گل در سراسر کشور زیر نظر پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی محلات انجام می شود.
ˈاسکندر زندˈ با بیان اینکه ردیف بودجه مستقلی به پژوهشکده ملی گل محلات اختصاص یافته است ،اظهار داشت: حفظ و نگهداری این پژوهشکده از مهم ترین اهداف است تا با مدیریت شایسته در راستای رشد و توسعه آن اقدام شود.
وی خواستار تلاش مضاعف مدیریت این مجموعه برای افزایش میزان صادرات گل بخارج از کشور با برنامه ریزی عملیاتی و تحقیقات علمی شد.
رییس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج جهادکشاورزی ادامه داد: مدیریت این پژوهشکده باید با اتخاذ برنامه منسجم و عملیاتی این مجموعه تحقیقاتی را در عرصه بین المللی مطرح کند.
زند افزود: تمام امور تحقیقات علمی به شکل تجاری و ترویج در مزرعه وارد بازار می شود بنابراین اهمیت به این دو مقوله در رسیدن به اهداف کمک شایانی می کند.
وی اظهار داشت: در به کار گیری نیروها در مراکز علمی و تحقیقاتی به استفاده از فارغ التحصیلان کشاورزی توجه شود تا با استفاده از افراد متخصص نتایج قابل قبولی حاصل شود.
رییس موسسه تحقیقات شیلات کشور نیز در این مراسم گفت: 90 درصد صادرات ماهیان زینتی کشور از شهرستان محلات انجام می شود و وجود این پتانسیل راه اندازی ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی کشور را در محلات با اهمیت کرده است.
ˈعباسعلی مطلبیˈ افزود: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در آب های شیرین تاکنون مورد توجه نبوده است که با راه اندازی ایستگاه تحقیقات تلاش می شود میزان تولید و صادرات این محصول در آب های شیرین افزایش و توسعه یابد.
شهرستان محلات از توابع استان مرکزی سالانه به طور متوسط 174 میلیون شاخه انواع گل را تولید و شش میلیون گل شاخه بریده به خارج از کشور صادر و نیز با تولید سالیانه 5/7 میلیون قطعه ماهی زینتی رتبه دوم تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده استمنبع : ماهی بلاگفا