ایسنا: برای مردم تایلند به عنوان سرزمینی که مهد خرافات مختلف است یافتن حیوانات عجیب*الخلقه بیش از هر چیز نماد شانس است.

«راتچاپول پانگسری» یکی از سه مردی که این مارمولک عجیب*الخلقه را یافته*اند می*گوید: وقتی برادرم این مارمولک را پیدا کرد و به ما نشان داد هنوز یکی از دو سرش داخل پوست تخم بود.این مارمولک بسیار کوچک و ضعیف است و طول آن به اندازه انگشت یک بچه است اما پس از اینکه آن را با حشرات و مورچه تغذیه کردند به نظر می*رسد سرحال*تر شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی «گریندتی وی»، یک متخصص مارمولک*های گکو می*گوید: این یک کشف عجیب است. مارمولک*های خانگی گکو معمولا یک سال عمر می*کنند اما در این مورد به دلیل تغییر فرم خاص این مارمولک مشخص نیست این خزنده چقدر عمر کند.