تعدادی بچه گوپی مورد نیاز هست جهت خوراک لازمه که کوچیک باشن و تحویل شرق تهران باشه
دوستان در صورت موجود بودن خواهشمند است پیام خصوصی بدن
باتشکر