آبشار سوهان، طالقاننام آبشار: آبشار سوهان، طالقان


آبشار سوهان طالقان در موقعیت جغرافیایی E5040 N3614 در استان قزوین واقع است.


اين آبشار در شمال روستاي سوهان در 25 کيلومتري غرب شهرک طالقان واقع است. غار معروف سوهان نيز در شمال اين روستا پذيراي علاقمندان خويش است. چُره در نزد مردم روستاي سوهان طالقان، به معني آبشار است.


محلي كه آب از بالا به پائين مي ريزد.البته اگر ارتفاع آب کم باشد به ان چُرنا مي گويند. آبشار معروف سوهان در فاصله تقريبي 4 كيلومتري شمال غربي روستا قرار دارد كه نزد اهالي به چره معروف است. مسير دسترسي، از طريق راه مال روي قديمي و رفتن به هفت چشمه و گذر از تپه زولكان و خشكه دره مي باشد. حدود يك و نيم تا دو ساعت پياده روي در كوهستان، براي افراد متوسط مورد نياز مي باشد.
منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک : آبشار سوهان، طالقان