چیز عجیبی که درباره چشم مارها کشف شد

بر اساس مطالعه دانشمندان دانشگاه واترلو، مارها قادر به بهینه سازی بینایی خود از طریق کنترل کردن جریان خون در چشمانشان به هنگام درک خطر هستند.
به گزارش سرویس علمی جام به نقل از باشگاه خبرنگاران، کوین فان دورن و پروفسور جاکوب سیواک از دانشکده علوم واترلو دریافتند الگوهای جریان خون بصری مار می*توانند بسته به آنچه در محیط است، تغییر کنند.


درک این گونه ها در جهان به دلیل تفاوت در سیستمهای حسی شان منحصر به فرد است.
مارها به جای پلک، دارای پولک شفافی به نام spectacle هستند. این بخش مانند پنجره*ای عمل میکند که چشمها را میپوشاند و از آنها محافظت میکند.

بخش Spectacles نتیجه پلکهایی هستند که در یکدیگر ادغام و طی رشد جنینی شفاف می*شوند.

«دور» حین مطالعه در خصوص بخش متفاوتی از چشم، چیز عجیبی را کشف کرد. وی دریافت که به طور تعجب آوری، این بخشهای spectacle حاوی شبکه*ای از شریانهای خونی هستند.


به منظور مشاهده این موضوع که آیا این ویژگی، بینایی مار را تار میکرد یا خیر، وی امکان تغییر الگوی جریان خود تحت شرایط مختلف را بررسی کرد و دریافت که به هنگام استراحت مار، شریانهای خونی در spectacle طی یک چرخه منظم منقبض و منبسط میشدند و این الگوی ریتم دار طی چندین دقیقه چندین بار تکرار میشد.


اما زمانی که محققان، مار را در معرض محرکهای تهدیدآمیز قرار دادند، واکنش جنگیدن یا فرار الگوی جریان خون را تغییر میداد.


در چنین شرایطی شریان خون منقبض میشد و جریان خون را برای بازه های زمانی طولانی تری در مقایسه با زمان استراحت و بیش از چندین دقیقه، کاهش می داد. غیاب گلبولهای قرمز در عروق، بهترین ظرفیت بصری ممکن را هنگام نیاز تضمین میکند.

دانشمندان حاضر در این مطالعه سپس الگوی جریان خون مار را حین پوست اندازی مطالعه کردند و الگوی سومی را یافتند.


طی این دوران، شریانها منبسط باقی ماندند و جریان خون برخلاف الگوی چرخشی مشاهده شده طی استراحت، قوی و ادامه دار باقی می ماند. این آزمایشها رابطه بین محرکهای محیطی و بینایی را نشان میدهد و همچنین الگو های اثر جریان خون حاضر در این رابطه را برجسته میکند.جزئیات این مطالعه در Journal of Experimental Biology منتشر شد.منبع:جام نیوز