اکواریوم گلدفیش . با مدیریت اقای کرمی . عرضه کننده انواع ماهیان اب شور و اب شیرین و مرکز راه اندازی انواع اکواریوم های اب شور ، اب شیرین ، و پلنتاریوم در استان همدان .
ادرس :
میدان شیر سنگی ، جنب شرکت ملی گاز .