سلام
دوستانی که تو کار گوپی هستن حتما میدونن یه سری از گوپی ها داغونن یا زشتن
و به کاری نمیان
من خریدارم جهت طعمه
بچه ماهی های دیگم تو سایز کوچیک و قابل مصرفم باشه اوکیم