سلام دوستان عزیز من درخواست یک جفت مرغ عشق جوجه ی 30 یا بالاتر هستم
هر داره خبر مبه ممنون