تالاب استیل آستارا؛ همه ساله در فصل زمستان مامن و زیستگاه پرندگان مهاجری است که برای زمستان گذرانی به این تالاب پناه می آورند. این تالاب در 2.5کیلومتری جاده تالش به آستارا قرار دارد.منبع:زیست نیوز