آبشار سه کاسه جهان جان، بافت
نام آبشار: آبشار سه کاسه


آبشار سه کاسه جهان جان در موقعیت جغرافیایی N292108 E563805 در استان کرمان واقع است.


این آبشار در 1 کیلومتری جنوب روستای جهان جان و در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا واقع است. این روستا در 25 کیلو متری شهرستان بافت در مسیر جاده اصلی بافت کرمان قرار دارد و دارای یک رود خانه دایمی است.


آبشار سه کاسه پس از ریزش از یک ارتفاع 10 متری سنگی، وارد 3 کاسه پلکانی می گردد و از این رو به آبشار سه کاسه مشهور شده است. این آبشار درون تنگه رودخانه جهان جان واقع است. این رودخانه پس از تشکیل آبشار ، مسیر خود به سمت جنوب در میان دره را ادامه داده و پس از عبور از بن گود به سد بافت میریزد.منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک : آبشار سه کاسه جهان جان، بافت