دانشمندان چینی موفق به تولید اولین خوکهایی شدند که در تاریکی می درخشند و یک نور فلورسنت سبز از خود ساطع می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، این خوکهای کوچک توانایی عجیب خود برای درخشش در تاریکی یا نور ماوراء بنفش را پس از تزریق دی ان ای عروس دریایی در زمان جنینی خود به دست آوردند.

کارشناسان مدعی شده اند که این 10 بچه خوک می توانند زندگی طبیعی چون سایر خوکها داشته باشند و نتایج این تحقیق می تواند به تولید داروهای ارزانتر برای انسانها کمک کند.
این تکنیک توسط دانشمندان تولید مثل در دانشکده پزشکی منوا جان ای. برنز دانشگاه هاوایی تولید شده است.


همین روش برای تولید نخستین خرگوشهای درخشان در تاریکی مورد استفاده قرار گرفته بود که اوایل سال جاری میلادی در ترکیه ابداع شد. دانشمندان ترکیه در حال حاضر روی تکنیک تولید گوسفند درخشان کار می کنند.


دکتر جنفانگ وو و دکتر زیکونگ لی از دانشگاه کشاورزی جنوب چین جزئیات این تحقیق را در مجله زیست شناسی تولید مثل منتشر خواهند کرد.
رنگ سبز این خوکها نشان می دهد که ماده فلورسنت ژنتیکی که به جنین خوک تزریق شده وارد ترکیبات طبیعی حیوان شده است.
دکتر استفان مویسایدی دانشمند علوم زیستی موسسه تحقیقات بیوژنتیک دانشگاه هاوایی گفت: این تحقیق فقط نشان دهنده این است که ما می توانیم ژنی را که در اصل به حیوان تعلق ندارد را وارد آن کنیم.


دکتر مویسایدی اظهار داشت که این حیوانات تحت تأثیر پروتئین فلورسنت قرار نمی گیرند و طول زندگی آنها با سایر خوکهای دیگر تفاوتی نخواهد داشت.

هدف نهایی این تحقیقات ارائه ژنهای مفید در حیوانات بزرگتر به منظور تولید داروهای کم هزینه و موثر است.
برای بیماران مبتلا به هموفیلی که نیازمند آنزیم برای لخته شدن خون هستند، می توان این آنزیمها را بسیار کم هزینه تر در حیوانات تولید کرد چرا که تولید این آنزیم ها در کارخانه ها میلیونها دلار هزینه دارد.


منبع:خبر گزاری مهر