در پارک اورلند در کره جنوبی چندین سال است که در ایام کریسمس پنگوئن ها را با لباس کریسمس میپوشانند و در پارک میگردانند.

این کار باعث میشود بر لب هر رهگذری لبخند بنشیند و خاطره ای جالب در ذهنشان نقش ببندد.

به اعتقاد گردانندگان پارک بدون اینگونه مراسم کریسمس با روز های عادی تفاوتی نخواهد داشت.


منبع:TOPNOP.IR