سلام
من عاشق حیوونهام و مثل بچه م ازشون مراقبت می کنم. خودم خرگوش دارم ازاده تو خونه و خیلی هم نازه . جفت نداره. البته اگر همجنسم باشه اشکال نداره هم بازیش میشه. بچه هم باشه که بهتر خودم یادش میدم دستشوییشو.
همستر هم میتونم نگهداری کنم. البته اگه با جاش باشه که فوری قبول میکنم.
مکان: اصفهان
------------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی