به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، مسئول اورژانس 115 بافق گفت: شب گذشته، دو خودروی سواری در مسیر بافق به یزد در برخورد با یک شتر دچار حادثه شدند.سعید ملک زاده گفت: شب گذشته، دو خودروی سواری در مسیر بافق به یزد در برخورد با یک شتر دچار حادثه شدند.


مسئول اورژانس ۱۱۵ بافق افزود: در این حادثه یک خودرو از جاده منحرف و خودروی دیگر بر اثر شدت برخورد دچار واژگونی شد که در این حادثه دونفر از شهروندان بافقی دچار جراحت شدند و یک شتر هلاک شد.
وی ادامه داد: رانندگان در مسیر یزد به بافق و بالعکس به خلوتی جاده در شب اعتماد نکنند و با احتیاط بیشتر از خطرات احتمالی پیشگیری کنند.

گفتنی است با توجه به رخ دادن اینگونه حوادث با چاره اندیشی و نصب علامت هشدار دهنده بر روی گردن یا کوهان شترها از خطرآفرینی جلوگیری شود ضرورت دارد.


منبع:جام نیوز