اين شيرها که در يک پارک طبيعي زندگي ميکنند غذاي خود را از درخت کريسمس هديه گرفتند.

به گزارش گروه چند رسانه*اي باشگاه خبرنگاران؛ در آستانه سال نو ميلادي که در کشورهاي مختلف دنيا همه درخت کريسمس تزئين ميکنند، در يک پارک طبيعي براي شيرها هم درخت کريسمس آماده کرده اند اما تزئين اين درخت با گوشت گوساله است و شيرها غذاي خود را از روي درخت برميدارند.

منبع:باشگاه خبر نگاران