شاید باور نکنید اما شناخت بشر امروز از اعماق آبها به مراتب کمتر از فضاست
همین زیبایی ها و جلوه های رنگارنگ ، الهام بخش بسیاری از هنرمندان بوده است و غواصان و محققین اعماق آبها در کنار کارهای تحقیقاتی خود این زیبایی ها را برای ما به تصویر می کشند