به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، حمله ببر ماده ای به جفتش در باغ وحش سان دیگو باعث مرگ این ببر نر شد. به گزارش نیویورک پست، ببر ماده با نام تیگاتاهون در قفس خود با حمله به ببر نر این حیوان را به شدت زخمی کرد و این ببر نر که بر اثر فشار وارد بر گردن دچار خفگی شده بود، چند لحظه بعد جان سپرد.


مقامات باغ وحش می گویند: با قرار دادن دو ببر در یک قفس قصد تولید نسل توله ببری از این نژاد را داشتند که این پروژه با شکست روبه رو شده است.

نگهبان قفس این دو حیوان می گوید وی قادر به جدا کردن دو ببر از یکدیگر نبود.
حدود 60 ببر مالایایی در باغ وحش های امریکای شمالی در اسارت هستند و کمتر از 500 ببر از آنها در طبیعت زندگی می*کنند.

کسیدی از باغ وحش سان دیگو اضافه میکند حملات کشنده از سوی ببرها به یکدیگر بسیار اتفاق می افتد.
تیگاتاهون در سال 2005 میلادی در باغ وحش سان دیگو به دنیا آمده است، او یکی از هفت ببر مالایایی باغ وحش محسوب میشود.

منبع:جام نیوز