سلام من آماده نگهداری از هرنوع عروس هلندی هستم دوستان اگر داشتن با من تماس بگیرن
09381055169