خیارهای دریایی (Holothuroidea خیارسانان) یکی از رده های خارپوستان هستند. این جانوران به زیرشاخهٔ خارزیان (Echinozoa) تعلق دارند.

این جانداران بدنی چرم گون دارند و بیشتر در کف دریاها زندگی میکنند. نامگذاری این جانوران بخاطر شکل خیارمانندشان است.

خیار دریایی حیوان خزنده ای است که به آهستگی به روی گلسنگ ها یا صخره ها می خزد و تکه های غذا را از محیط اطراف جمع کرده و مصرف می کند

دستهای او مایع چسبنده ای ترشح می کند که جمع آوری غذا از روی زمین را برای او آسان می کند

منبع: ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد