اين تصاوير بي نظير را يک عکاس اهل نیوزیلند به نام مک لنان ثبت کرده است.


به گزارش گروه چند رسانه*اي باشگاه خبرنگاران؛ اين کوسه بزرگ در سواحل کيپ تاون، آفریقای جنوبی براي شکار يک اردک با حرکات نمايشي به سمت پرنده به هوا پريده و حرکات جالب نمايشي انجام داده است.