خریدار جوجه عروس دونخور یا جوجه برزیلی هستم دوستانی که از این 2 مورد دارن پیام خصوصی بدن در ضمن فقط مشهد