صندوق ملی محیط*زیست ایران فعالیت*های خود را از سر می*گیرد تا به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط*زیست، علاوه برتأمین بخشی از هزینه*های شرکت*های دانش*بنیان، مردم هم بتوانند در این حوزه*ها سرمایه*گذاری کنند.


ابتکار که عصر پنجشنبه گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان محیط*زیست و معاونت علمی و فناوری ریاست*جمهوری سخن می*گفت، علاوه بر اعلام این خبر، بر ضرورت به*کارگیری استفاده از فناوری جدید، خلاقیت و نوآوری در عرصه پژوهش*های زیست*محیطی تأکید کرد.


وی در جمع خبرنگاران یکی از راهکارهای مهم برای پشت سر گذاشتن مشکلات و بحران*های زیست*محیطی را به*کارگیری روش*های علمی دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت منابع یکی از مهم*ترین مشکلات فعلی ایران است که شرکت*های دانش*بنیان می*توانند با اصلاح الگوی مصرف، در این زمینه و افزایش بهره*وری آب در مصارف کشاورزی، این مشکل را برطرف کنند. به گفته ابتکار، مدیریت میزان مصرف انرژی از دیگر راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، به*ویژه آنکه در حال حاضر «90درصد میزان مصرف گاز به مصارف شهری اختصاص دارد».


ازاین رو، شرکت*های دانش*بنیان می*توانند با برنامه*ریزی، زمینه کنترل مصرف گاز شهری را فراهم کنند؛ راهکاری که می*تواند هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع اقتصاد خانوارها باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط*زیست برپایی نمایشگاه بین*المللی محیط*زیست را یکی از تجربه*های مثبت در زمینه اقتصاد سبز و حفظ محیط*زیست دانست و گفت: این نمایشگاه که اواخر بهمن*ماه امسال برگزار می*شود، «بستر و محلی است برای تشویق شرکت*ها به انجام فعالیت*های سازگار با محیط*زیست و ترویج مشاغل مربوط به آن». اصلاح و راه*اندازی مجدد برنامه*های صنایع* سبز یکی دیگر از برنامه*هایی است که در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته است.منبع: همشهری آنلاین