محیط زیست > حیوانات- همشهری آنلاین:

یک میمون سنجابی بولیویایی در باغ وحش لندن هدیه مخصوصی حاوی کشمش و لارو شب پره را بر روی درخت کریسمس از مراقبانش دریافت میکند.

باغ وحش
لندن قدیمیترین باغ وحش علمی جهان است. این باغ وحش در 27 آوریل 1828 گشایش یافت و در اصل به قصد ایجاد مجموعه ای از حیوانات برای بررسی علمی ایجاد شده بود. در نهایتا این باغ وحش در سال 1847 به روی عموم گشوده شد.

منبع: همشهری آنلاین