به گزارش گروه چند رسانه اي باشگاه خبرنگاران؛ در آستانه سال نو ميلادي به رسوم کشورهاي مختلف براي استقبال از سال نو به يکديگر هديه ميدهند.

در اين باغ وحش براي ببر سيبري که نام او Arinaاست هم هديه کريسمس فرستاده شده است که اين حيوان با کنجکاوي تمام آن را با پنجه هايش باز مي کند.منبع:باشگاه خبر نگاران