این مسابقه جنجالی در کشور کره جنوبی و به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی برگزار شده که موجب خشم انجمن حمایت از حیوانات شده است.

منبع:باشگاه خبر نگاران