پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: یکی از همیاران محیط زیست استان یزد یک کل وحشی تک شاخ را در منطقه علی آباد چهلگزی مهریز مشاهده و آن تصویربرداری نمود.

پیش از این نیز همیار محیط زیست این کل وحشی تک شاخ را مشاهده نموده ولی موفق به تصویربرداری از آن نشده بود.

منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران