برگرفته از کتاب "راهنمای جامع نگهداری حیوانات" اثر "جنیفر تامسون" (A Comprehensive Pet Owner's Guide )
مترجم: مهرداد نجفینگاهی اجمالی بر گونه های گلدفیش
تمامی گونه های گلدفیش دارای ژن یکسان هستند فقط تفاوتهای اساسی در دم ها و باله هایشان وجو دارد. هم چنین تفاوت آن ها در شکل بدن و رنگشان است.
گونه ها بدین ترتیب اند:
1- گلدفیش تک دم: این گونه ماهی دارای بدن و دم کشیده است
2- گلدفیش دو دم: این گونه ماهی دارای دمی با دو لایه است که هر کدام به صورت جداگانه رشد می کنند.این گونه ماهی در آمریکا کمیاب می باشد.
3- دم بلند همراه با باله پشتی : این گونه هم چنین دم روسری نامیده می شود که دارای بدنی بزرگ با باله های پشتی بلند و دم دو شاخه است.
4- دم کوتاه همراه با باله پشتی: این گونه هم چنین دم باد بزنی نامیده می شود که دارای بدنی تخم مرغی شکل با یک باله پشتی کوتاه و دمی دو شاخه است که مانند یک باد بزن به نظر می رسد.
5- دم کوتاه بدون باله پشتی: این گونه ماهی دارای بدنی تخم مرغی شکل بدون باله پشتی می باشد.
6- دیگر گونه های دم: این گونه ماهی دارای دو دم است. دم نه کوتاه و نه بلند می باشد. گلدفیش رایکین زیر مجموعه این گونه است.


توجه: کلیه ی مطالب و مقالات این سایت متعلق به پارسی پت و شرکت شبکه ارتباطات کامپیوتری ایران (Aka Networks) است. استفاده از مطالب و مقاله های سایت پارسی پت بدون ذکر منبع و لینک معتبر و مستقیم مصداق بارز دزدی است و از طرف شرکت ارتباطات کامپیوتری ایران پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. در صورت تمایل به استفاده از مقاله های این سایت می بایست منبع را به صورت یک لینک معتبر و مستقیم به همراه نام مترجم و نویسنده مقاله به این صورت ذکر کنید:

منبع: www.parsipet.ir
مترجم: مهرداد ( Discjockey )