سلام
واتر پمپ اروپایی یا مرقوب که دبی بین 300 تا 1000 لیتر آب رو داشته باشه می خوام
نو و کارکرده مهم نیست
هرکسی داره برای فروش خبرم کنه
متشکرم

--------------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی