در برزیل تنها می توان سالی یکبار این ماهی عظیم الجثه را شکار کرد. وزن آراپایما تا 200 کیلوگرم رسیده و قد آن نیز به 2.5 متر می رسد.


آراپایما (Arapaima) که پیراروکو و پایکه نیز نامیده میشود از ماهیان آب شیرین در مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی بوده و گوشتش در بازارهای آمریکای جنوبی از محبوبیت زیادی برخوردار است.

آراپایما برای تنفس از کیسه هوایی خود استفاده میکند. این کیسه ها در دهان آنها باز میشود. این گونه تنفس برای زنده ماندن در آبهای کم اکسیژن رود آمازون لازم است.

شکارگران آراپایما منتظر میشوند تا این ماهیان برای تنفس به سطح آب بیایند تا با نیزه به آنها حمله کنند.

سپس با ضربات چوب آنها را می کشند. از هر ماهی آراپایما میتوان تا ۷۰ کیلوگرم گوشت به دست آورد.

منبع:خبر آنلاین