هوش بالای کلاغ*ها به دانشمندان در مطالعه مغزهای فرازمینی کمک خواهد کرد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محققان همواره* بر این باور بوده*اند که کلاغ*ها و زاغ*ها بسیار باهوش هستند.
اکنون دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه توبینگن آلمان نشان داده*اند که مغز کلاغ*ها به هنگام اتخاذ تصمیم*های استراتژیک مانند انسان*ها رفتار کرده و علیرغم فقدان جد مشترک بین این دو، رفتار هوشمندانه*ای را از خود بروز می*دهند.این تحقیق می*تواند به محققان دیدگاه*هایی را در خصوص فعالیت*های ذهن غیرپستانداران شامل شکلهای حیات فرازمینی ارائه دهد.


لنا وایت و پروفسور آندریاس نیدا، دیدگاه*های ارزشمندی را در مورد تکامل رفتار هوشمندانه مشابه ارائه داده*اند.
وایت در این خصوص گفت: بسیاری از کارکردها در پرندگان به صورت متفاوتی از ما صورت می*گیرند، زیرا یک تاریخ تکاملی طولانی انسان را از این نوادگان مستقیم دایناسورها جدا می*کند.

این بدین معناست که مغز پرندگان می*تواند راهکاری جایگزین را برای مطالعه چگونگی بروز رفتار هوشمندانه توسط یک آناتومی متفاوت در اختیار بگذارد.
کلاغ*ها و نخستین*ها دارای مغزهای متفاوتی هستند، اما سلول*های تنظیم*کننده تصمیم*گیری*شان بسیار شبیه است.فراتر از داشتن مغز پرندگان، کلاغ*ها به اندازه*ای باهوش هستند که زیست*شناسان رفتار آنها را «نخستین*های پردار» نامیده*اند، زیرا این پرندگان قادر به ساخت و استفاده از ابزار هستند، تعداد زیادی از اماکن غذا را به خاطر می*آورند و رفتار اجتماعی*شان را مطابق آنچه اعضای دیگر گروه انجام می*دهد، طراحی می*کنند.این سطح بالای هوش شاید عجیب به نظر برسد، زیرا مغزهای پرندگان در شیوه*ای اساسا متفاوت از مغزهای پستانداران ساختاربندی شده و اغلب پستانداران شامل نخستین*ها، برای مطالعه چنین رفتارهایی به کار می*روند.


دانشمندان دانشگاه توبینگن نخستین محققانی هستند که فیزیولوژی مغزی رفتار هوشمندانه کلاغ*ها را بررسی می*کنند.
آن*ها کلاغ*ها را با هدف عملیاتی*کردن آزمون*های حافظه با استفاده از رایانه آموزش دادند.به این کلاغ*ها تصویری نشان داده شد و آن*ها باید این تصویر را به خاطر می*آوردند.

مدت کوتاهی پس از آن، این حیوانات باید یکی از دو تصاویر موجود بر روی یک صفحه*لمسی را با استفاده از نوکشان و براساس تغییر قاعده رفتاری انتخاب می*کردند.
یکی از تصاویر آزمایشی به تصویر اول بسیار شباهت داشت و دیگری متفاوت با آن بود. گاهی اوقات قانون این بازی، انتخاب تصویر همسان و گاهی نیز انتخاب تصویر متفاوت بود.


کلاغ*ها قادر بودند هر دوی این مسئولیت*ها را انجام دهند و در زمان مطلوب این دو کار را با هم تغییر دهند.
این امر سطح بالایی از تمرکز و انعطاف*پذیری ذهنی را نشان می*دهد که معدود حیواناتی آن را صورت می*دهند و حتی انسان*ها هم در این سطح به چالش کشیده می*شوند.کلاغ*ها قادر بودند این وظایف را حتی زمانی که مجموعه*ای از تصاویر جدید به آن*ها داده می*شد، انجام دهند.


محققان فعالیت نورونی را در nidopallium caudolaterale مشاهده کردند. این ناحیه محدوده*ای در مغز است که با بالاترین سطوح شناختی در پرندگان مرتبط است.
یک گروه از سلول*های عصبی زمانی که کلاغ*ها باید تصویر همسان را انتخاب می*کردند، واکنش نشان می*دادند، در حالی که گروه دیگر از سلول*ها همواره زمانی که آنها تصویر متفاوت را انتخاب می*کردند، پاسخگو بودند.با مشاهده این فعالیت سلولی، محققان قادر به پیش*بینی این موضوع بودند که کلاغ*ها از کدام قانون حتی پیش از انجام انتخاب، تبعیت می*کردند.


جزئیات این مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)