پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دوربین های تله ای نصب شده در منطقه حفاظت شده کوه بافق به تازگی از دو قلاده یوزپلنگ آسیایی تصویر برداری نمودند.
منطقه حفاظت شده کوه بافق در استان یزد یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی به شمار می رود.

تصویر فوق: تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۱ ساعت ۱۲:۰۹ شب / منطقه حفاظت شده کوه بافق محدوده موگرد

تصویر فوق: تاریخ ۱۳۹۲/۹/۵ ساعت ۴:۲۰ صبح / منطقه حفاظت شده کوه بافق محدوده موگرد