سایت pinterest نوشت:

به گزارش سرویس علمی جام، لاک پشت های دریایی خزندگان دریایی هستند که دارای باله های بلند و گردن غیر انقباض می باشند. مانند تمام خزندگان، آن ها روی تخم های خود روی زمین می خوابند.

لاک پشت های دریایی بر روی زمین بیش از 100 میلیون سال پیش ظاهر شدند. لاک پشت های دریایی دارای عمری طولانی هستند اما رشد آن ها بسیار آهسته است. تاخیر در سن بلوغ و تولید مثل کم آنها باعث آسیب پذیر شدن آن ها می شود. جمعیت لاک پشت دریایی به شدت در سراسر جهان کاهش یافته است.

تصاویری از این لاک پشت های دریایی را ببینید:
منبع:جام نیوز