سیاه گوش یا لینکس یکی از مرموزترین و زیبا ترین گربه سانان ایران است که تحقیقات زیادی در ایران درباره آن صورت نگرفنه . سیاه گوش بدنی پوشیده از خال های سیاه رنگ تو پر و نامرتب دارد سیاه گوش تنها گربه ای است که دمی بسیار کوتاه دارد .
دلیل نامگذاری سیاه گوش ، موهای بلند سیاهی است است که بر نوک گوش های تیز ان روییده است .
پراکنش : در قاره های اروپا ، اسیا ، پراکنده است در ایران در : مناطق کوهستانی البرز ، گلستان تا الموت آذربایجان شرقی ئ غربی و اردبیل دیده شده است .

اندازه سیاه گوش 80 تا 130 سانتی متر و وزنش 18 تا 38 کیلوگرم است .
رژیم غذایی : سیاه گوش از پستانداران کوچک مانند
خرگوش ، و نوزاد پستانداران بزرگ مانند : کل بز ،شوکا ، مارال ، قوچ میش . و پرندگان وخزندگان و گیاهان تغذیه می کند .

وضعیت حفاظتی :شکار سیاه گوش توسط روستاییان بدلیل کمبود اگاهی روستاییان درباره سیاه گوش و حمله
سگ های گله به سیاه گوش که در اکثر موارد باعث مرگ سیاه گوش می شود . تصادفات جاده ای ، تخریب زیستگاه و..... باعث شده نسل سیاه گوش در ایران در خطر انقراض باشد .نویسنده مقاله پارسا حق نظری
مقاله اختصاصی پارسی پت