آبشار رود معجن، تربت حیدریهنام آبشار: آبشار رود معجن، تربت حیدریه
آبشار رود معجن تربت حيدريه در موقعیت جغرافیایی E585012 N352654 در استان خراسان رضوی قرار دارد.


رود معجن، روستایی از توابع بخش بایک شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. وستاي رود معجن واقع در 48 كيلومتري غرب تربت حيدريه واقع است. ر چهار كيلومتري اين روستا آبشاري زيبا با ارتفاع 28 متري پديد آمده كه از سلسله جبال چهل تن در 54 كيلومتري غرب شهرستان سر چشمه گرفته و پس از ايجاد آبشار و ***** كردن آبادي مسير خود در نزديكي روستاي رود معجن وارد رودخانه حصارچه مي شود.


این آبشار یکی از نقاط دیدنی و زیبای تربت حیدریه به شمار می رود.
رود معجن، از سلسله جبال چخل تن سرچشمه گرفته و پس از ***** کردن آبادي هاي مسير خود در نزديکي روستاي رودمعجن، وارد رودخانه حصارچه مي شود. از نظر جغرافيايي بايک در بين کوه هايي محصور شده است که باعث کاهش نسبي دما در اين منطقه شده اند. دو روستاي مهم بايک، حصار و رودمعجن مي باشند. از ساير روستاهاي آن مي توان به فديهه، رزگ، بسک، سرخ آباد نامق، صنوبر، قلعه جوق، گشن و سلنج اشاره کرد. بايک با داشتن تعداد زيادي چشمه و قنات و همچنين آبشار رودمعجن و منطقه زيباي حصار، از ييلاقات مهم خراسان به شمار مي رود. از عمده محصولات اين منطقه مي توان به بادام، زعفران و گندم اشاره کرد. اما مهمترين محصول آن که باعث شهرت بايک شده است ابريشم مي باشد که مرغوبيت فراواني دارد.