آبشار دورک، فریدونشهر
نام آبشار: آبشار دورک، فریدونشهر


آبشار دورک فريدونشهر در موقعیت جغرافیایی E495335 N324206 در استان اصفهان واقع است.ابشار دورک در نزديکي روستاي دورک از توابع پشتکوه فريدونشهر واقع شده و از يک ديواره بلند سنگي به پايين مي غلطد. روستاي دورک در کنار رودخانه آب گوکان(رودخانه دورک)، در حدود 140 کيلومتر از شهرستان فريدونشهر فاصله داشته و مسيرهاي ارتباطي اين روستا، در اکثر اوقات زمستان به دليل بارش برف بسته مي شود. طبيعت زيباي اين روستا و روستاهاي اطراف آن از قبيل کلوسه، وستگان و کاهگان بسيار بکر و ناشناخته بوده و نياز به توجه و امکانات بيشتري دارد.