پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خواف، در طول یکماه از فصل هوبره گیری تعداد ۱۶ نفر صیاد هوبره مربوط به ۸ پرونده را دستگیر نمودند.


از این متخلفین تعداد ۷ قطعه هوبره و ۶۹ عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط و متهمین تحویل دادسرای شهرستان خواف گردیدند.

عباس طاهریان رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف در تشریح این خبر گفت:


۱- در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۸ یک نفر متخلف صید هوبره در ساعت ۲۰ در منطقه حفاظت شده سیرخون هنگامیکه مشغول سرکشی به تله های خود بود، دستگیر و از این صیاد ۷ عدد تله مخصوص کشف و ضبط گردید.


۲- در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ دو نفر متخلف صید هوبره در ساعت ۱۶ در منطقه حفاظت شده سیرخون دستگیر که از ناحیه ی آنان یک قطعه هوبره و ده عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.


۳- در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ دو نفر متخلف صید هوبره در ساعت ۱۷ در منطقه حفاظت شده سیرخون دستگیر که از ناحیه ی آنان یک قطعه هوبره و ده عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.


۴- در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ در ساعت ۱۷٫۳۰ در منطقه حفاظت شده سیرخون دو نفر متخلف صید هوبره با مشاهده مامورین اقدام به فرار نمودند و خود را به روستای چاهزول رسانیده و قصد ایجاد درگیری با مامورین را داشتند که مورد شناسایی یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و با دستور دادستان خواف تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. از ناحیه آنان ۶ عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.۵- در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ چهار نفر متخلف صید هوبره در ساعت ۱۶٫۲۰ در منطقه کج گردن بنیاباد هنگانیکه قصد سرکشی به تله های هوبره گیری خود داشتند مورد شناسایی مامورین قرار گرفته و پس از اینکه قصد فرار از محل را داشتند با تلاش مامورین یک نفر از آنها دستگیر و سه نفر دیگر با حکم دادستان خواف جلب شدند از ناحیه آنان ۲ قطعه هوبره و ۱۵ عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.۶- در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ یک نفر متخلف صید هوبره در ساعت ۱۵٫۳۰ در منطقه دوکوهه دستگیر که از این متخلف یک قطعه هوبره و ۴ عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.


۷- در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ دو نفر متخلف صید هوبره در ساعت ۱۶ در منطقه دوکوهه دستگیر که از ناحیه آنان دو قطعه هوبره و ۵ عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.۸- در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ دو نفر متخلف حرفه ای و سابقه دار صید هوبره در ساعت ۱۶٫۳۰ در منطقه دوکوهه هنگامیکه قصد سرکشی به تله های هوبره گیری خود داشتند با مشاهده محیط بانان از محل متواری شدند که مورد شناسایی مامورین قرار گرفته و با حکم دادستان خواف جلب شدند. از ناحیه آنان ۱۲ عدد تله مخصوص هوبره گیری کشف و ضبط گردید.


از متخلفین مذکور به جهت تخریب منطقه حفاظت شده به دلیل شکستن درختچه های تاغ برای ساختن رج هوبره گیری نیز اعلام شکایت شده است.